จัดไปกับ แอพพลิเคชั่นที่จะทำให้คุณมั่นใจกับการสอบ IELTS มากขึ้น

IELTS หรือ International English Language Testing System หนึ่งใน การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับระดับสากลหากคุณต้องการศึกษาต่อ หรือ ไปทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือไปฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และอเมริกา รวมทั้งผู้ที่ต้องการจะย้ายถิ่นฐาน ไปยังประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศนิวซีแลนด์ คุณก็ควรสอบ IELTS ให้ได้คะแนนอยู่ในระดับ 7.0 ขึ้นไป แต่การจะได้คะแนนระดับนี้มาได้ เรียกว่าไม่ใช่จะได้กันมาง่ายๆ แม้คนที่มั่นใจว่าใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันก็อาจไม่สามารถพิชิตคะแนนระดับนี้ได้ จึงเป็นที่รู้กันว่าต้องทำการฝึกฝน   ในโลกยุคนี้ถือเป็นโชคดีของทุกคนที่เราสามารถย่อโลกมาไว้บนสมาร์ทโฟนได้ และสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่าน แอพลิเคชั่น ได้ และก็ไม่พลาดที่จะมีผู้พัฒนาแอพลิเคชั่น ที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการฝึกทำข้อสอบ IELTS ซึ่งมีให้เลือกใช้มากมาย…